opc_loader

Loci Forensics B.V. en uw Privacy

Loci Forensics B.V.. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, haar klanten en cursisten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Doeleinde

Bewaartermijn

Delen met 3e partijen

Bedrijfsnaam

Factuur sturen, verzending goederen

Wettelijk bewaartermijn

Accountant

Voornaam en achternaam

  • Factuur sturen,
  • Verzending goederen
  • Aanmelden cursist

Wettelijk bewaartermijn

(op de factuur van cursisten staat de naam van cursist. Deze wordt daardoor automatisch bewaard voor de wettelijke bewaartermijn van facturen)

Accountant

Adresgegevens bedrijf

  • Factuur sturen
  • Verzending goederen

Staat in factuur vermeld en wordt daarom bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn

Accountant

Uw privé adresgegevens

  • Factuur sturen
  • Verzending goederen

Staat in factuur vermeld en wordt daarom bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn

Accountant

Foto’s die gemaakt worden tijdens trainingen en evenementen

  • Commercieel
  • Promotie
  • Digitale brochure

Oneindig of tot verzoek van verwijdering

Social Media

Delen met Derden

Loci Forensics B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Loci Forensics B.V. werkt samen met verschillende partners waarmee zij een overeenkomst heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens die u zelf ook hanteert. Loci Forensics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Loci Forensics B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld bij aanmeldlijsten voor een evenement/bijeenkomst) verstrekt, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming via het aanmeldformulier.

Foto's

Wanneer u deelneemt aan één van onze workshops of trainingen (of andere bijeenkomsten) wordt van tevoren gevraagd of u bezwaar heeft tegen het maken van foto's waarin u herkenbaar in beeld komt. U geeft uw eventuele toestemming ook via het aanmeldformulier aan.
De foto's dienen als promotiemateriaal waarmee Loci Forensics B.V. op verschillende platforms (online én offline) aandacht vraagt voor de aangeboden diensten. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met het maken van foto's waarop u herkenbaar in beeld komt. Voor foto's waarop u iet herkenbaar in beeld bent, bijvoorbeeld van achteren genomen, heeft Loci Forensics B.V. geen toestemming van u nodig omdat dit niet onder de AVG valt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loci Forensics B.V. gebruikt geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Loci Forensics B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven omdat deze gegevens anoniem zijn.  

Geen cookies ontvangen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loci Forensics B.V. heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info @lociforensics.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Loci Forensics B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loci Forensics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lociforensics.nl.

Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Loci Forensics B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Loci Forensics B.V. gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Loci Forensics B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u zich bij Loci Forensics B.V. registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Loci Forensics B.V. verkoopt uw gegevens niet
bedrijfsnaam zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Loci Forensics B.V.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij Loci Forensics B.V.. raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Loci Forensics B.V.. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Loci Forensics B.V. geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.